Chính sách

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

428 lượt - 24-01-2013


- Tất cả hàng hóa của công ty bán ra đều tuân thủ cam kết bảo hành của nhà phân phối hoặc của hãng sản xuất.

- Cam kết thực hiện chính sách bảo hành của công ty một cách nghiêm túc nhất.

- Tiêu chí phục vụ "NHANH NHẤT – CHUYÊN NGHIỆP NHẤT
Xem chi tiết >>
1