Hướng dẫn cài đặt Benco 900IP

Hướng dẫn cài đặt Benco 900IP

321 lượt - 15-12-2014

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA 900IP CHÍNH HÃNG BENCO


1. Cài đặt liên kết mạng
Cắm một đầu của dây mạng vào ổ cáp mạng của Card giao diện mạng ở phía sau của IP camera. Kết nối đầu còn lại của dây mạng vào switch mạng.
Lời khuyên: Chiều dài dây mạng nên dài ít nhất 100m để đảm bảo kết nối mạng được ổn định

2. Kết nối với nguồn.
Kết nối IP camera với nguồn điện thông qua hệ thống dây cáp nguồn trong hộp sản phẩm.
Lưu ý: Hãy sử dụng thiết bị gốc được phân phối cùng với thiết bị camera, nếu không nó sẽ gây lỗi.
Kiểm tra đèn tín hiệu mạng
Khi camera làm việc, thông thường đèn tín hiệu màu xanh của IP camera sẽ sáng liên tục và đèn nháy màu vàng

Tìm kiếm IP camera qua mạng LAN
CHÚ Ý:
1: Đảm bảo rằng các thiết bị đã được kết nối với hệ thống mạng và nguồn.
2: Bộ định tuyến phải được hỗ trợ DHCP (Dynamic Host ConfigurationProtocol) bởi vì địa chỉ IP bao gồm một trong những công cụ cài đặt của camera. Nếu thiết bị không thể nhận được chính xác địa chỉ IP, nó sẽ sử dụng địa chỉ IP mặc định.
3: Camera không thể hoạt động ngay lập tức khi kết nối nguồn đã Ok, hệ thống sẽ hoạt động ít nhất sau 20s.

1: Thiết bị tìm kiếm
Chú ý: (bảng công cụ ipcam tools chỉ sử dụng duy nhất để tìm kiểm địa chỉ IP của mạng LAN và số cổng của camera (Port). Tuy nhiên, công cụ này không thể tìm kiếm địa chỉ IP tốt như tìm số cổng mạng trong mạng WAN.
2: Đăng nhập mạng camera
Nhập vào “Open device” hoặc đăng nhập chính xác địa chỉ IP vào trình duyệt để truy cập trang (ví dụ: http://192.168.111:81) Nó sẽ hiện lên bảng:

Ấn vào “Login” và truy cập vào giao diện màn hình. Nếu bạn không cài đặt hệ điều hành OCX, camera sẽ  nhắc nhở bạn khi bạn đăng nhập lần đầu tiên.

Nhấn vào “download and install OCX” sau đó download  và  cài đặt hệ điều hành OCX. Sau khi cài đặt hệ điều  hành  OCX, một vài trình duyệt sẽ nhắc nhở bạn : “ This  Website  needs to run the add in”. Click vào và chạy hệ  điều hành. Sau khi chạy OCX, làm tươi lại trình duyệt sau  đó bạn sẽ  thấy hình ảnh:

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
IPcam hỗ trợ khách hàng cách điều khiển bằng màn hình phần mềm và trình duyệt Web.
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng dành cho khách hàng.
Download Master_Setup.exe từ đĩa CD onlie (http://www.ipcam-online.com) và cài đặt. Sau khi cài đặt, cho chạy phần mềm Master, nhập tên tài khoản và mật khẩu, cả 2 đều là mặc định cho người truy cập.
Đăng nhập vào giao diện chính của phần mềm

Mở phần mềm và tìm các phím chức năng thay thể, bạn có thể chọn “Add và tìm “Add Device Bar”.
Bảng sau sẽ hiện ra:

Nếu bạn muốn kết nối Ip cam qua P2P, bạn có thể điền số UID, được ghi ở nhãn dưới đáy của camera, bạn có thể quét mã QC từ nhãn đó hoặc nhập vào phần mềm hỗ trợ khách hàng của Smart – phone: P2P Master. Nó sẽ gợi ý sử dụng chức năng P2P để giảm sự phức tạp trong cài đặt.
Nếu truy cập IP CAM qua địa chỉ IP, bạn có thể điền địa chỉ IP của IP Cam. Bạn có thể điền số cổng (port) của thiết bị qua truy cập IP, số cổng mặc định là 81. Cả tên tài khoản và mật khẩu đều mặc định là “Admin”. Sau khi hoàn thành cài đặt, nhấn vào phím Cornfirm, sau đó bạn có thể xem màn hình.

TRUY CẬP CAMERA TỪ XA
1. Qua P2P
1.1. Trong thanh địa chỉ thiết bị của phần mềm Master, nhập số UID của nhãn IPcam dưới đáy. Tên tài khoản và mật khẩu mặc định và số cổng mặc định là 81.

1. 2. Nhấn ok để xem hình ảnh tại thời điểm hiện tại.

2) Qua DDNS
2.1. đăng nhập vào bộ định tuyến và chọn, để đi vào phần cài đặt cách thức chuyển tiếp, sau đó mở dịch vụ UPnP trong thanh cài đặt UPnP.
2.2. Trong thanh địa chỉ thiết bị của phần mềm Master, nhập số DDNS của nhãn IPcam dưới đáy. Tên tài khoản và mật khẩu mặc định và số cổng mặc định là 81 (người dùng có thể thay đổi số cổng)
2.3. Nhấn OK để xem hình ảnh thực
3) Truy cập từ xa tới IPCAM thông qua trang web
3.1. Đăng nhập vào bộ định tuyến và chọn để đi vào phần cài đặt cách thức chuyển tiếp, sau đó mở dịch vụ UPnP trong thanh cài đặt UPnP.
3.2. Mở trình duyệt IE, nhập DDNS và số cổng trong thanh địa chỉ (ví dụ: nếu DDNS là 192.168.1.111; port là 81; địa chỉ truy cập là http://ay0765.iview.hk:81/); Lưu lại và đăng nhập.

3) Truy cập từ xa vào IP Cam qua Smartphone
1. Cài đặt phần mềm an ninh khách hàng của smartphone: P2P master, android client – side: download “P2PMaster” từ google play; download “P2PMaster” của iphone từ APP store.
2. Mở phần mềm “P2Pmaster” , Nhấn nút [Add Device] Sau đó nhập số UID trong thanh địa chỉ. (Scan trực tiếp mã nhãn QD trong đáy của IP cam).
3. Chọn “OK” để xem hình ảnh thực.

Tin liên quan